SMT-Express-vertical-color

ytbehandling

En textils egenskaper kan modifieras genom olika typer av ytbehandling. SMT Express är en av få på den svenska marknaden som erbjuder detta som efterbehanddling och det med en unik metod.

vår metod

SMT Express har utvecklat en metod för ytbehandling som innebär att minmalt med vätska används. Jämfört med traditonella metoder spara vi upp till 80% vätska. Det innebär flera fördelar:

  • Lägre kostnad
  • Minskad miljöbelastning
  • Kortare eller ingen torktid sparar pengar och energi

På köpet får vi en mycket jämn beläggning av den valda vätskan som används vi ytbehandlingen.

Modifiera textilens egenskaper

Här är några exempel på vad du kan göra med en textil:

Hydrofil behandling
Ökar textilen förmåga att absorbera vatten
Hydrofob behandling
Gör textilen vattenavstötande
Antistatbehandling
Förhindrar uppladdning av statisk elektricitet

Miljöaspekter

En ytbehandling innebär att kemikalier används. Vi arbetar så lång det går med de mest miljövänliga alternativen i samarbete med ansvarstagande kemileverantörer. Vi arbetar för att minimera spill och tar självklart hand om rester i enlighet med gällande lagstiftning eller bättre.