SMT-Express-vertical-color

Konvertering

Med en modern maskinpark och kunnig personal skapar vi din slutprodukt.

Slittning och perforering

Till oss kommer textilen ofta i form av så kallade jumborullar med en bredd på ett par meter och med flera tusen meter textil.

Dessa rullar kapar vi ned till den bredd och längd du önskar och vi kan samtidigt perforera materialet. Kapknivarna kan anpassas beroende på vad som skall kapas för optimalt skär.  

Perforering av non-woven
Perforering av non-woven
Kapning av textil
Kapning av textil

Omrullning av små rullar

Vi kan producera rullar med textil i korta längder på en kärna med liten diameter. Denna process lämpar sig för precisionsprodukter för torkning i automatiska rengöringsprocesser. Vår egen produkt Hyperclean är ett exempel på detta.

Vikning, laminering och andra processer

Behöver du en process som vi inte har så kan vi ofta ordna det, även med ganska kort varsel. Med egna resurser för processbeskrivning, maskinbygge och anpassningar står vi rustade att möta dina krav.