SMT_PNG_full

ytbehandling

En textils egenskaper kan modifieras genom olika typer av ytbehandling. SMT Express är en av få på marknaden som erbjuder detta och det med en unik metod.

Ytbehandlingar

Här är några exempel på vad du kan göra med en textil:

Hydrofil behandling
Ökar textilen förmåga att absorbera vatten
Hydrofob behandling
Gör textilen vattenavstötande
Antistatbehandling
Förhindrar uppladdning av statisk elektricitet
 

vår metod

SMT Express har utvecklat en metod för ytbehandling som innebär att minmalt med vätska används. Jämfört med traditonella metoder spara vi upp till 80% vätska. Det innebär flera fördelar:

  • Lägre kostnad
  • Minskad miljöbelastning
  • Kortare eller ingen torktid


På köpet får vi en mycket jämn beläggning av den valda vätskan som används vi ytbehandlingen.

Miljöaspekter

En ytbehandling innebär att kemikalier används. Vi arbetar så lång det går med de mest miljövänliga alternativen i samarbete med ansvarstagande kemileverantörer.